Мікро- та наносистемна технікаМікро- та наносистемна техніка

Інформація

  • Код: 153
  • Форма навчання: денна
  • Освітній рівень: бакалавр, магістр
  • Ліцензійний обсяг: бакалавр – 60, магістр – 20

Предмети для вступу

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

  • Вага предметів сертифікату: 0,2
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

2. МАТЕМАТИКА

  • Вага предметів сертифікату: 0,4
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

3. ІНОЗЕМНА МОВА або ФІЗИКА

  • Вага предметів сертифікату: 0,3
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

Вага атестату про середню освіту: 0,1

Відомості про програму навчання (бакалавр)

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Зменшення розмірів окремих електронних елементів в сучасних інтегральних мікросхемах поступово перетворює мікроелектроніку в наноелектроніку та наносистемну техніку. В сучасному житті, не фіксуючи увагу на цьому, ми постійно стикаємось з різноманітними наноелектронними пристроями. Вони скрізь: від побутових пральних машин, телевізорів, мобільних телефонів, планшетів до складних робототехнічних систем, безпілотників, ракетно-космічних апаратів та приладів. За останній час вивчення побудови, методів програмування та застосування сучасних мікропроцесорів стало центральним завданням інженерної підготовки фахівців у галузі електроніки. Універсальність, гнучкість, простота проектування апаратури, практичні необмежені можливості щодо ускладнення алгоритмів обробки інформації, з одного боку, обіцяє мікро- та наносистемній техніці велике майбутнє, а з іншого боку, обумовлює високий попит фахівців цього профілю. Під час навчання за вищевказаною спеціальністю студенти отримають глибокі знання з усіх інших видів електроніки: вакуумна та плазмова електроніка, оптоелектроніка, напівпровідникова електроніка, квантова електроніка тощо.

На рівні бакалавра випускники отримають кваліфікацію – технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій. Приходьте, навчайтесь, здобувайте високу кваліфікацію, достойна робота завжди буде. Успіхів!

Професійно-орієнтовані дисципліни: Енергетична електроніка; Квантова електроніка; Оптоелектроніка; Мікропроцесорна техніка; Вакуумна та плазмова електроніка; Фізика напівпровідникових приладів та мікросхем; Функціональна електроніка; Імпульсні цифрові пристрої; Цифрова схемотехніка; Твердотільна електроніка; Перетворення та обробка сигналів; Системи та засоби обробки інформації.

Відомості про програму навчання (магістр)

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Подальша підготовка за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка» передбачає поглиблення знань в таких напрямках як сучасні прилади наноелектроніки, мікропроцесорні прилади та пристрої для керування та обробки інформації, електроніка неоднорідних систем, проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем.
Ця підготовка дає можливість працювати в закладах вищої освіти, в науково-дослідних лабораторіях, в промислових компаніях, які спеціалізуються на розробці та виготовлені мікро- та наноелектронних приладів та пристроїв, а також надає право до вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки PhD (доктор філософії зі спеціальності мікро- та наносистемна техніка).

На рівні магістра випускники отримують кваліфікацію інженер в галузі електроніки та телекомунікацій.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Технологія виготовлення мікросхем; Мікропроцесорні системи; Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації; Сучасні прилади наноелектроніки та діагностика наноматеріалів. Електроніка неоднорідних систем; Радіоспектроскопія твердого тіла.