Склад вченої ради

Склад Вченої ради факультету фізики, електроніки та компютерних систем:

 1. Ахметшина Людмила Георгіївна, професор кафедри електронних обчислювальних машин, доктор технічних наук, професор;
 2. Базильчук Дмитро Віталійович, студент групи КІ-15-2, голова Ради студентів гуртожитку №6;
 3. Башев Валерій Федорович, професор кафедри експериментальної фізики та фізики металів, доктор фізико-математичних наук, професор;
 4. Бухаров Сергій Володимирович, заступник декана з виховної роботи, доц. каф. електронних засобів телекомунікацій, кандидат технічних наук;
 5. Вашерук Олександр Васильович, заступник декана з наукової роботи, доц. каф. радіоелектроніки, кандидат технічних наук, доцент;
 6. Власюк Валерій Сергійович, студент групи КІ-15-2, в. о. голови Ради студентів факультету  фізики, електроніки та комп’ютерних систем;
 7. Гнатушенко Володимир Володимирович, зав. каф. комп’ютерних наук та інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор;
 8. Долгов Валерій Михайлович, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 9. Дробахін Олег Олегович, зав. каф. прикладної і комп’ютерної радіофізики, доктор фізико-математичних наук, професор;
 10. Єліна Олена Володимирівна, доцент кафедри експериментальної фізики та фізики металів, кандидат фізико – математичних наук, доцент;
 11. Коваленко Олександр Володимирович, зав. каф. радіоелектроніки, доктор фізико-математичних наук, професор, голова Вченої ради ФФЕКС;
 12. Корчинський Володимир Михайлович, зав. каф. електронних засобів телекомунікацій, доктор технічних наук, професор;
 13. Турінов Андрій Миколайович, доц. каф. теоретичної фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 14. Магро Валерій Іванович, доцент кафедри прикладної і комп’ютерної радіофізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 15. Пляка Сергій Миколайович, заступник декана з навчальної роботи, доц. каф. фізики твердого тіла та оптоелектроніки, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 16. Рябцев Сергій Іванович, зав. кафедри експериментальної фізики та фізики металів, доктор фізико-математичних наук, доцент, секретар Вченої ради ФФЕКС;
 17. Свинаренко Дмитро Миколайович, декан факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем,  кандидат технічних наук, доцент;
 18. Сівцов Дмитро Павлович, зав. лаб. каф. електронних обчислювальних машин;
 19. Скалозуб Володимир Васильович, зав. каф. теоретичної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор;
 20. Соколова Наталія Олегівна, голова профспілкової організації ФФЕКС, ст. викл. каф. комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 21. Соколовський Олександр Йосипович, професор каф. теоретичної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор;
 22. Султанова Оксана Миколаївна, диспетчер деканату ФФЕКС;
 23. Трубіцин Михайло Павлович, зав. каф. фізики твердого тіла та оптоелектроніки, доктор фізико-математичних наук, професор;
 24. Усатенко Владислав Андрійович, староста групи КІ-15-2;
 25. Хандецький Володимир Сергійович, зав. каф. електронних обчислювальних машин, доктор технічних наук, професор.