Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія

Інформація

  • Код: 123
  • Форма навчання: денна
  • Освітній рівень: бакалавр, магістр
  • Ліцензійний обсяг: бакалавр – 75, магістр – 50

Предмети для вступу

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

  • Вага предметів сертифікату: 0,2
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

2. МАТЕМАТИКА

  • Вага предметів сертифікату: 0,45
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

3. ІНОЗЕМНА МОВА або ФІЗИКА

  • Вага предметів сертифікату: 0,25
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

Вага атестату про середню освіту: 0,1

Відомості про програму навчання (бакалавр)

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» відноситься до галузі знань 12 «Інформаційні технології». Стандартом вищої освіти з цієї спеціальності передбачено придбання студентом наступних компетентностей.

Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. Здатність забезпечувати захист інформації. Здатність розробляти та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі, у тому числі мобільні та розподілені, інформаційні системи, Інтернет додатки. Здатність використовувати та впроваджувати нові інформаційні технології інтелектуальних, мобільних, безпечних обчислень, брати участь в модернізації комп’ютерних систем та мереж, різноманітних програмних додатків, Інтернет додатків з метою підвищення їх ефективності. Здатність системно адмініструвати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи. Здатність використовувати аналітичні методи та методи комп’ютерного моделювання при дослідженні комп’ютерних та інформаційних систем, у тому числі паралельних та розподілених. Надає право вступу на навчання за освітньою програмою магістра з комп’ютерної інженерії.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Програмування, Архітектура комп’ютерів, Організація баз даних, Системне програмування, Системне програмне забезпечення, Комп’ютерні мережі, Захист інформації в комп’ютерних системах, Інженерія програмного забезпечення, Програмні та інструментальні засоби web – дизайну, Програмування в операційних середовищах, Тестування інформаційних систем, Програмні засоби для створенні серверних web – додатків.

Відомості про програму навчання (магістр)

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Освітньо – професійною програмою передбачено, придбання студентом наступних компетентностей.
Здатність до використання сучасних операційних систем. Здатність розробляти алгоритмічне і програмне забезпечення для комп’ютерних систем з паралельною та розподіленою архітектурою, використовувати засоби сучасних мов та бібліотек паралельного програмування. Здатність до дослідження і розробки комп’ютерних систем штучного інтелекту, організації обчислювальних процесів на цій основі. Здатність до розробки та реалізації сервісно – орієнтованих додатків і систем. Здатність проектувати віртуальні приватні мережі, користуватись механізмами реалізації захищених тунелів, проектувати магістральні домени глобальних мереж. Здатність використовувати програмні засоби сучасних браузерів, засобів мов розмітки і програмування для створення і налагодження інформаційних web – ресурсів. Здатність програмувати процеси та організовувати їх взаємодію.

Надає право вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки PhD (доктор філософії з комп’ютерної інженерії).

Професійно-орієнтовані дисципліни: Сучасні операційні системи, Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж, Мережні інформаційні технології, Організація нейрокомп’ютерних систем, Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту, Технології розподілених обчислень, Технології глобальних мереж.