Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Адреса: вул. Наукова, 9, корп.12 ДНУ
Teлефон.: +38 (056) 374-97-29
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри – Гнатушенко Володимир Володимирович, доктор технічних наук професор.

На кафедрі працюють: д.т.н., проф. Якунін А.О.; к.ф.-м.н., доцент Долгов В.М.; к.ф.-м.н., доцент Вовк С.М.; к.т.н., доцент Волковський О.С.;к.т.н., доцент Дерев’янко О.І.; к.т.н., доцент Сафаров О.О.; к.т.н., доцент Спірінцев В.В.; к.т.н., доцент Сущевський Д.В.; к.т.н., ст. викладач Єгоров А.О.; к.т.н., доцент Каштан В.Ю.; к.ф.-м.н., доцент Прокоф’єв Т.А.; к.т.н., доцент Реута О.В.; ст. викладач Соколова Н.О.; ас. Шедловська Я.І.; ас. Обиденний Є.О.

А.Г. Станчиць посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013/2014 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)А.Г. Станчиць посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013/2014 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)

Викладачі кафедри викладають понад 40 дисциплін, зокрема: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритмізація та програмування», «Операційні системи», «Системне програмування», «Додаткові розділи програмування», «Сучасний інструментарій програміста», «Методи та системи штучного інтелекту», «Мова структурованих запитів», «Крос-платформне програмування», «Мультимедійне програмування», «Програмне забезпечення комп’ютерних мереж», «Захист інформації в комп’ютерних мережах», «Цифрова обробка сигналів», «Методи адаптивної обробки сигналів та зображень», «Методи розпізнавання образів», «Теорія прийняття рішень», «Технологія створення програмних продуктів», «Сучасна теорія управління», «Технології комп’ютерного проектування», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів», «Проектування систем реального часу», «Методи обробки зображень та комп’ютерний зір», «Теорія алгоритмів», «Цифрові сигнальні процесори», «Моделювання систем», «Технології розподілених систем та паралельних обчислень», «Веб-технології та веб-дизайн» та ін.

Б.О. Чупина посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)Б.О. Чупина посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)

Кафедра була заснована на радіофізичному факультеті у 1989 році та готувала інженерів-системотехніків за спеціальністю 2202 “Автоматизовані системи обробки інформації і управління” (з 1998 року – “Інформаційні управляючі системи та технології”). Засновником кафедри був професор Долгов В.М., який приклав багато зусиль для формування і розвитку цього напрямку в ДНУ, і працює на кафедрі до теперішнього часу. Перший випуск студентів відбувся у 1994 році. З 1993 року підготовка фахівців на кафедрі почала вестися за системою “бакалавр – спеціаліст” за напрямом підготовки “Комп’ютерні інформаційні технології” (з 2004 року – “Комп’ютерні науки”) та спеціальністю “Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління”; з 1997 року – за триступеневою системою “бакалавр – спеціаліст – магістр”. Зараз кафедра забезпечує повний цикл підготовки фахівців за спеціальністю 122 «Комп`ютерні науки» – від бакалавра до кандидата технічних наук (доктора філософії).

О.М. Прокопчук посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015/2016 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)

О.М. Прокопчук посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015/2016 н.р. (наук. кер. – проф. В. Гнатушенко)

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Гнатушенко Володимир Володимирович. Він є членом експертної ради Департаменту атестації кадрів МОНУ, автором багатьох наукових статей, навчальних посібників, автором патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Професор В.В.Гнатушенко входить в редакційні колегії низки відомих міжнародних наукових журналів, веде значну науково-організаційну роботу щодо підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, керує аспірантами та здобувачами наукового ступеня. Під його керівництвом підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій.

Участь магістрів у Міжнародній науково-практичній конференції Участь магістрів у Міжнародній науково-практичній конференції “Advanced Mathematical Methods of Space Information Processing and Analysis”

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальностей 05.13.06 – «Інформаційні технології» та 05.01.01 – «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Проф. В.В. Гнатушенко є заступником голови спеціалізованої ради, що функціонує в ДНУ із захисту кандидатських дисертацій із вказаних спеціальностей. На кафедрі постійно діє методична група на чолі з завідувачем кафедри, яка відповідає за зміст розроблених програм, лабораторних робіт, пакетів комплексних контрольних робіт (ККР), комплексних контрольних завдань (ККЗ).

Кафедра підтримує зв’язки з підприємствами, що займаються впровадженням сучасних інформаційних технологій. Усі лабораторні роботи забезпечені електронними методичними посібниками. Колектив кафедри виконує держбюджетну НДР «Методи та інформаційні технології цифрової обробки багатоканальних даних» (реєстраційний номер 0116U001297). Активна участь викладачів кафедри у науково-дослідній діяльності суттєво підвищує не тільки їх професійний рівень, але й забезпечує більш якісну підготовку фахівців. Використання наукових досягнень у підготовці фахівців має суттєве значення для формування національних кадрів, що здатні розробляти, впроваджувати та експлуатувати нові наукоємні технології у стратегічно важливій для країни галузі технічної політики. Студенти ІІ-ІV курсів беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в наукових конференціях, мають публікації. Студенти кафедри – активні учасники та неодноразові переможці всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з програмування.

Проф. В.В. Гнатушенко (зліва) з закордонними вченими на XXIII ISPRS Congress, 2016, Prague, Czech RepublicПроф. В.В. Гнатушенко (зліва) з закордонними вченими на XXIII ISPRS Congress, 2016, Prague, Czech Republic

Окремо варто сказати про працевлаштування випускників кафедри. Проведений аналіз за останні роки говорить про те, що більшість випускників працевлаштовуються саме за отриманими спеціальностями і посідають різноманітні посади у сфері ІТ: розробці програмного забезпечення, 3D-проектуванні, управлінні ІС тощо. За роки існування кафедри підготовлено багато висококваліфікованих фахівців для підприємств у сфері ІТ, які успішно працюють в Україні та за її межами, зокрема в ДНУ ім. О.Гончара, НМетаАУ, КБ «Приватбанк», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», КБ «Південне», Genomic Vision, Orange–France Telecom, CentraleSupélec, Cyclopus SAS, Philips Research, VTT Technical Research Centre of Finland, Accuray та ін.