Середня освіта (Фізика)Середня освіта (Фізика)

  • Код: 014.08
  • Форма навчання: денна
  • Освітній рівень: бакалавр
  • Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50

Предмети для вступу

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

  • Вага предметів сертифікату: 0,2
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

2. МАТЕМАТИКА

  • Вага предметів сертифікату: 0,4
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

3. ІНОЗЕМНА МОВА або ФІЗИКА

  • Вага предметів сертифікату: 0,3
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

Вага атестату про середню освіту: 0,1

Відомості про програму навчання

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Головне завдання спеціальності – підготовка кваліфікованих педагогічних працівників для загальноосвітніх навчальних закладів, професійної (професійно-технічної) освіти, які здатні вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми навчання та виховання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Програма знайомить студентів з сучасними уявленнями про цілі і цінності педагогічної освіти, проблемами навчання і виховання студентів та школярів, традиційними та інноваційними підходами до їх вирішення.
Програма передбачає підготовку здобувачів вищої освіти до впровадження нових освітніх, педагогічних та інформаційних технологій в професійній (викладацькій) діяльності. Програма є основою до вивчення фізики, інформатики та програмування.
Випускників програми призначено для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної й організаційно-керівницької діяльності в системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Сучасні уявлення про матерію, простір і час; Історія фізики; Педагогіка та психологія середньої школи; Методика викладання шкільного курсу фізики; Фундаментальні експерименти фізики; Педагогічна майстерність та вікова психологія; Віртуальна фізична лабораторія; Демонстраційний експеримент при викладанні фізики; Комп’ютерне моделювання в загальній фізиці; Природничо-наукова картина світу; Історія астрономічних досліджень; Методи розв’язування олімпіадних задач з фізики.