Комп’ютерні наукиКомп’ютерні науки

Інформація

  • Код: 122
  • Форма навчання: денна
  • Освітній рівень: бакалавр, магістр
  • Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50, магістр – 40

Предмети для вступу

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

  • Вага предметів сертифікату: 0,3
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

2. МАТЕМАТИКА

  • Вага предметів сертифікату: 0,35
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

3. ІНОЗЕМНА МОВА або ФІЗИКА

  • Вага предметів сертифікату: 0,3
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

Вага атестату про середню освіту: 0,05

Відомості про програму навчання (бакалавр)

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Мета: Підготовка фахівців, здатних до дослідження, проектування, розробки, моделювання, створення, впровадження, супроводу нових та вдосконалення наявних інформаційних систем і технології.
Предметна область: інформаційні системи та технології, розподілені інформаційні системи, інтелектуальні системи і технології.

Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та технологій у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.
Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі та засоби, інтелектуальні методи та технології отримання, представлення, обробки, аналізу, зберігання даних в інформаційних системах, принципи інтелектуальної обробки даних, інформаційного менеджменту, управління ІТ-проектами.

Професійні акценти програми: теорія, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів; системний аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації; лінгвістичне, інформаційне і програмне забезпечення систем різного призначення; математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об’єктів, систем і процесів; моделі подання даних і знань; моделі, методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі і використання інформації; моделі предметних областей і методи побудови інтелектуальних систем; методи та алгоритми розпізнавання сенсорних сигналів, звуків, зображень і образів
Професійно-орієнтовані дисципліни: Алгоритмізація та програмування; Об’єктно-орієнтоване програмування; Операційні системи; Організація баз даних та знань; Веб-технології та веб-дизайн; Крос-платформне програмування; Технологія створення програмних продуктів; Технології захисту інформації; Технології розподілених систем та паралельних обчислень; Методи та системи штучного інтелекту; Програмування на Java-платформі; Мультимедійне програмування; Системне програмування та ін.

Відомості про програму навчання (магістр)

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Мета: Програма призначена для розвитку професійних і творчих здібностей студентів щодо формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі, наукові та практичні проблеми в області комп’ютерних наук.
Предметна область: інформаційні системи та технології, розподілені інформаційні системи, інтелектуальні системи і технології.

Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: наукові, теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та технологій у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі та засоби, інтелектуальні методи та технології отримання, представлення, обробки, аналізу, зберігання, захисту даних в інформаційних системах, принципи інтелектуальної обробки даних.
Професійні акценти програми: аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів; сучасні технології і платформи програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології та методи проектування, розробки та забезпечення якості складових інформаційних систем і технологій; технології візуалізації даних; методи та технології розробки систем реального часу.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Моделювання нейронних мереж; Методи розпізнавання образів; Iнструментальнi засоби проектування інформаційних систем; Проектування систем реального часу; Програмне забезпечення комп’ютерних мереж; Програмні засоби обробки зображень; Захист інформації в комп’ютерних мережах.