Вісник Дніпровського університету. Серія: Фізика. Радіоелектроніка

«Вісник Дніпровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка» – науковий журнал, який друкує оригінальні наукові статті, присвячені дослідженням з питань теоретичної фізики, фізики твердого тіла, радіофізики та радіоелектроніки. Науковий журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі знань фізико-математичні науки (фізика) (постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 31.05.2011 р.).

Головний редактор: Скалозуб Володимир Васильович
Заступник головного редактора: Моісеєнко Василь Миколайович
Відповідальний секретар: Куцева Наталія Олександрівна

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21524-11424Р від 17.06.2015 р.
Мова (мови) видання: англійська (переважно), українська
Періодичність: 2 рази на рік.
Сфера розповсюдження та категорія читачів – наукові, інженерно-технічні та науково-педагогічні працівники, аспіранти і студенти, які працюють (навчаються) в галузі фізико-математичних наук

Key title: Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo unìversitetu. Serìâ Fìzika, radìoelektronìka
Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. unìv., Ser. Fìz. radìoelektron.
ISSN 2408-9419 (Print)

Web-сайт журналу: http://visnyk.dsu.dp.ua/

Випуски журналу

 • Випуск 10, 2003
 • Випуск 12, 2004 №2/2
 • Випуск 13, 2006 №2/3
 • Випуск 14, 2007 №12/1
 • Випуск 15, 2008, т. 16, №2/1
 • Випуск 15, 2008, т. 16, №2
 • Випуск 16, 2009, т. 17
 • Випуск 18, 2011, т. 19
 • Випуск 19, 2012, т. 20
 • Випуск 20, 2013, т. 21
 • Випуск 21, 2014, т. 22
 • Випуск 22, 2015, т. 23
 • Випуск 23, 2016, т. 24