Кафедра електронних обчислювальних машин

Адреса: м. Дніпро, навч.корпус №12
Телефон: (056)373-12-63
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри – Хандецький Володимир Сергійович, доктор технічних наук, професор.

Професорсько-викладацький склад:
Ахметшина Людмила Георгіївна – д.т.н., професор;
Івон Олександр Іванович – д.ф.-м.н., професор;
Істушків Валерій Федорович – к.т.н., доцент;
Карпенко Надія Валеріївна – к.ф.м.н;
Крохін Володимир Вікторович – к.ф.-м.н., доцент;
Литвинов Олександр Анатолійович – к.т.н., доцент;
Матвеєва Наталія Олександрівна – к.т.н., доцент;
Пащенко Володимир Олександрович – к.т.н., доцент;
Пономарьов Ігор Володимирович – к.т.н., доцент;
Спірінцева Ольга Володимирівна – к.т.н;
Твердоступ Микола Іванович – к.т.н., доцент;
Морозов Олександр Сергійович – ст. викладач;
Герасимов Володимир Володимирович – асистент;
Мазурик Станіслав Васильович – асистент;
Мартинович Лариса Ярославівна – асистент;
Рибка Юрій Михайлович – асистент. 

Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ) була заснована на базі кафедри біоніки фізичного факультету Дніпропетровського державного університету у 1976 році на початку широкого впровадження обчислювальної техніки у виробничу діяльність підприємств Придніпровського регіону. Вона є однією з перших кафедр в Україні за цим напрямом. З 1977 року кафедра ЕОМ входить до складу радіофізичного факультету, а з 2007 – до складу факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Перший випуск студентів за фахом «Інженер-системотехнік» відбувся у 1975 році. За час свого існування кафедра ЕОМ підготувала більше 3000 висококваліфікованих фахівців у галузі комп’ютерних систем та мереж. Більшість викладачів кафедри є її випускниками.

Засновником кафедри був доцент Олександр Костянтинович Флоров, який доклав багато зусиль для формування і розвитку цього напрямку в Дніпропетровському університеті. За час існування кафедри її керівниками були: к.б.н., доцент О.К. Флоров (1976-1984, 1989-1998), к. ф-м. н., доцент А.А Андрєєв (1984-1989), д.т.н., професор В.С. Хандецький (з 1998 і по сьогодні).

Кафедра ЕОМ здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія» та за спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі» для спеціалістів і магістрів.

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою: «Програмування», «Системне програмування», «Алгоритми та методи обчислень», «Системне програмне забезпечення», «Програмування в середовищі Windows», «Java-технології та мобільні пристрої», «Середовища візуального програмування», «Інженерія програмного забезпечення», «Програмні та інструментальні засоби web-дизайну», «Програмні засоби комп’ютерної графіки», «Організація баз даних», «Операційні системи», «Мережні інформаційні технології», «Технології розробки web-додатків», «Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій», «Комп’ютерна логіка», «Комп’ютерна електроніка»,«Програмні засоби мікросхемотехніки комп’ютерних систем», «Архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерна схемотехніка», «Комп’ютерні системи», «Функціональні перетворювачі інформації для комп’ютерних систем», «Технологія проектування комп’ютерних систем», «Мережі передачі даних», «Комп’ютерні мережі», «Комунікаційні комп’ютерні технології»,«Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж», «Технології глобальних мереж», «Паралельні та розподілені обчислення», «Технології розподілених обчислень», «Дослідження комп’ютерних системи штучного інтелекту»,«Сервери прикладних застосувань»,«Захист інформації в комп’ютерних системах», «Комп’ютерна криптографія».

Місцями працевлаштування випускників є високотехнологічні галузі промисловості, наукові установи, підприємства, що спеціалізуються в галузях обчислювальної техніки, телекомунікаційних мереж, розробки програмного забезпечення, а також такі підприємства, як: ДКБ «Південне», ВАТ «Уктелеком», «Оптіма-сервіс», НВП «Трайфл», IT-фірми: «CIKLUM», «ISD», «LUXOFT», «SOFTSERV», «NOOSPHERE VENTURES LLC» та інші, комерційні банки, зокрема, Приватбанк, Укрсиббанк, ОТР банк та інші.

Головні напрямки наукових досліджень кафедри: дослідження та розробка засобів і технологій комп’ютерної інженерії, створення методів обробки інформації в комп’ютерних системах і мережах, зокрема, з використанням принципів штучного інтелекту.

У міжнародній сфері продовжується розвиток контактів з навчальними закладами, науково-дослідними установами та фірмами Польщі, Чехії, Словаччини, Сполучених Штатів Америки. Студенти кафедри беруть активну участь у спортивних секціях Палацу спорту з легкої атлетики, волейболу, баскетболу, плавання тощо. Відвідують творчі колективи Палацу студентів, працюють у команді «Клубу веселих та кмітливих». Беруть участь у щорічних Днях першокурсника та Днях факультету, випускають студентську газету.